Content Navigation
Home | Slovak version
SIEA - Slovak Innovation and Energy Agency

Terms of use


Informácie zverejňované na internetovej stránke SIEA je povolené ukladať, rozmnožovať a ďalej používať bez predchádzajúceho súhlasu SIEA. SIEA však musí byť uvedená ako zdroj informácií a príslušný elektronický súbor nesmie byť obsahovo ani inak pozmenený alebo upravený.

SIEA pravidelne zverejňuje a aktualizuje informácie na svojej internetovej stránke. Vzhľadom na technické možnosti internetu však nemôže SIEA ručiť za úplnosť a obsahovú neporušiteľnosť takto zverejnených informácií. V prípade ich využitia preto odporúča preskúmať a overiť si správnosť informácií, najmä pokiaľ majú tieto informácie slúžiť na obchodné účely. Slovenská inovačná a energetická agentúra nezodpovedá za žiadne škody, prípadne iné dôsledky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s použitím údajov uvedených na svojej internetovej stránke.
 
© 2018 Slovak Innovation and Energy Agency | webmaster@siea.sk
webdesign and CMS